Genetika
 


Različne barve, so pri agapornisih tako številne, da je nekaj znanja koristno za vsakega ki ima tovrstne papige. Poglavitni cilj, je vzgajanje papig z novimi barvami.
Kakšni bodo potomci? Zakaj so mladiči različnih barv? So pogosta vprašanja, ki si jih zastavljajo ljubitelji. Seveda pa so nekateri, ki se želijo spustiti tudi v čudoviti svet genetike, in zato bom poskušal na enostaven način predstaviti osnove genetike pri agapornisih. Opisano bo samo barvno dedovanje. Genetika je seveda iskanje ideala - velikosti, linij, moči, zdravja, barve pa so del tega. V kolikor pa imate bolj zahtevne poglede ter želje me lahko pokličete.DEDOVANJE BARVE

Barve se prenašajo s staršev na potomce na več načinov, odvisno od barve in v kakšnem razmerju je z barvo s katero se križajo. Obstaja več vrst dedovanja: dominantno, recesivno, intermediarno ali sorazmerno dedovanje, ter spolno vezano.
Pri dominantnem dedovanju so vsi potomci v prvi generaciji takšne barve, kot je obarvana dominantna ptica v paru. Zelena barva je dominantna nad vsemi barvami, modra nad rumeno in belo, rumena pa samo nad belo. Osnovne barve agapornisov delimo samo na te štiri skupine, v vsaki pa je seveda še mnogo barvnih variant.


Za
razumevanje

– na prvem mestu
bo vedno napisan sam
ček.
Kjer piše

primer zelen/moder (pomeni, da je potomec zelen,
nosilec modre barve)


DOMINANTNO DEDOVANJEzelen + zelen
= 100% zelenih

zelen + moder = 100% zelen/moder

moder + rumen = 100% zelen/modra, rumena,
bela

moder + bel = 100% moder/bel


RECESIVNO DEDOVANJE

Poteka po enakih zakonitostih kot
dominantno, le da je recesivna barva vedno
podrejena. Ptice recesivne barve lahko dobimo le
ob parjenju

čistih recesivnih staršev
ali pa nosilcev recesivne barve.
bel + bel =
100% belih

bel + rumen/bela = 50% belih, 50% rumenih


Ptica
recesivne barve ne more biti nikoli nosilka
dominantnih barv, lahko pa je obratno.

SPOLNO VEZANO DEDOVANJE

Določene barve
agapornisov, predvsem ino (barve ptic z rdečimi
očmi) se prenašajo tudi spolno, to je z očeta na
hčer, ne glede na to, če je samica dominantne
barve.
lutino + zelen
= 50% zelenih/lutino – samčki, 50% lutino –
samice

zelen + lutino = 50% zelenih/lutino –
samčki, 50% zelenih – samičke


Samica
ne more biti nosilka spolno vezane barve, če je
dominantnih barv.DEDOVANJE BARVNEGA FAKTORJA

Barvni faktor
vpliva na intenzivnost obarvanja, ter na odtenek
barve. V tem primeru najlažje primerjamo barve,
če jih razdelimo samo na modre in zelene, tako
da spadajo med zelene, vse od rumene do olivno
zelene, med modre pa pa vse od bele, pa do temno
sive. Barve ptic se delijo na tri skupine:


0
– brez
faktorja – naravno zelena, modra, rumena

1 – enojni faktor (EF) – temno zelena, kobaltno
modra

2 – dvojni faktor (DF) – olivno zelena, mauve
DEDOVANJEmodra 0 +
kobalt 1 = 50% modrih 0, 50% kobalt 1

modra 0 + mauve 2 = 100% kobalt 1

kobalt 1 + kobalt 1 = 25% modrih 0, 25%
mauve 2, 50% kobalt 1

modra 0 + modra 0 = 100% modrih 0


Dedovanje faktorjev ni ne
dominantno, ne recesivno, pa
č
pa intermediarno, to pa pomeni, ko iz dveh barv,
nastane tretja (modra + mauve = kobalt)
.


V
nadaljevanju je predstavljenih nekaj paritvenih
kombinacij, katere veljajo za agapornis
personato in ki jih vzgajam tudi sam. Na prvem
mestu bo vedno samček.


Barva
perja papige / nosilec barve.


0 = brez
kaktorja

EF = enojni faktor

DF = dvojni faktorKOMBINACIJE NA ZELENI BARVI
t.zelen =
temno zelen, o.zelen = olivno zelen

Zelen + zelen = zelen

Zelen + t.zelen = zelen, t.zelen

Zelen + o.zelen = t.zelen

Zelen + moder = zelen/moder

Zelen + t.zelen/moder = zelen, t.zelen,
zelen/moder in t.zelen/moder

Zelen + o.zelen/moder = t.zelen,
t.zelen/moder

Zelen + kobalt = zelen/moder in
t.zelen/moder

Zelen + mauve= t.zelen/moder
KOMBINACIJE NA TEMNO ZELENI BARVI
t.zelen +
t.zelen = zelen, t.zelen in o.zelen

t.zelen + o.zelen = t.zelen in o.zelen

t.zelen + moder = zelen/moder, t.zelen in
t.zelen/moder

t.zelen + kobalt = zelen/moder,t.zelen/moder
in o.zelen/moder

t.zelen + mauve = t.zelen/moder in
o.zelen/moder

KOMBIMACIJE NA MODRI BARVI
Moder + moder
= moder

Moder + zelen/moder = moder, zelen/moder

Moder + t.zelen/moder = moder, kobalt,
zelen/moder, t.zelen/moder

Moder + kobalt = moder in kobalt

Moder + mauve = kobalt

KOMBINACIJE NA KOBALTNI BARVI
Kobalt +
kobalt = moder, kobalt, mauve

Kobalt + zelen/moder = moder, kobalt,
zelen/moder, t.zelen/moder

Kobalt + t.zelen/moder = moder, kobalt,
mauve, zelen/moder, t.zelen/moder,
o.zelen/moder

Kobalt + mauve = kobalt, mauveKOMBINACIJE MAUVE
Mauve + mauve
= mauve

Mauve + zelen/moder = t.zelen/moder in
kobalt

Mauve + t.zelen/moder = t.zelen/moder,
o.zelen/moder, kobalt, mauve

Mauve + o.zelen/moder = o.zelen/moder, mauve


Tukaj je
samo nekaj osnovnih kombinacij. V koliko vas
interesira violet

– violičasta barva
personat, me lahko konaktirate za več
informacij.

 

 

 

                  © 2007 Robert Sekardi. Vse pravice pridržane.