alexander papagaj
veliki alexander
mali alexander
modri alexander
alexandrova papiga
rdečekrila papiga
baraband
gorski papagaj berg
rdečeglavi papagaj
veliki bernard
bernard

Nazaj